Korea specialized routes - Công ty Hợp Nhất quốc tế
Track your shipments

Booking online

Find a service locations
Province/City
District
South Korea Route – new

 Với việc kí hợp tác chiến lược với đối tác Hanjin của Hàn Quốc, HNC đã chính thức mở đường bay thẳng chuyên tuyến từ Việt Nam đến Hàn Quốc với thời gian nhanh và chi phí cạnh tranh.

 

Link:  hopnhatint.com/uploadFiles/UploadFile_000001009.png

(Korea route quotation )